Saltvikplogen®
Modellkatalog
Vi tar forbehold om trykkfeil i informasjon og teknisk beskrivelse
Siste nyheter:
4 September, 2020
Saltvik Plogen AS lanserer ny modell diagonal høyfjellsplog
Den nye modellen har fått betegnelsen SDH-type. Saltvikplogen® SDH-type er en blanding av SDA-/FDA-/AH-type. I den nye modellen har vi lagt inn FDA/H-type sin høye venstre side som gir godt rom for evakuering av snø til venstre side, og en tømmer plogen fort ved rydding.

For utkastervingen har vi tatt utgangspunkt i den nye banebrytende A6/AH-type som med sine nye vinger kaster meget godt. Denne vingen er formet på SDH-type, dog noen cm lavere slik at vingen er på 215 cm. Spissen sin største åpning er på 103 cm.
Saltvikplogen®
Et utvalg av våre ploger til lastebiler/traktorer
Modeller:
Vi er kjent for å være en problemløser for kunder som har noen ordentlige utfordringer. Vi sier ikke problemer, vi sier utfordringer! Nettopp fordi det finnes ikke problemer, bare utfordringer og løsninger!

Error get alias