Saltvik Plogen AS lanserer ny modell diagonal høyfjellsplog.
4 September, 2020
Den nye modellen har fått betegnelsen SDH-type.

Saltvikplogen® SDH-type er en blanding av SDA-/FDA-/AH-type. I den nye modellen har vi lagt inn FDA/H-type sin høye venstre side som gir godt rom for evakuering av snø til venstre side, og en tømmer plogen fort ved rydding.

For utkastervingen har vi tatt utgangspunkt i den nye banebrytende A6/AH-type som med sine nye vinger kaster meget godt.

Denne vingen er formet på SDH-type, dog noen cm lavere slik at vingen er på 215 cm. Spissen sin største åpning er på 103 cm.

Mellom spiss og vinge har vi laget de smekre linjene til DA-/SDA-type. Dette gjør at snøen glir lett gjennom vingen bak til utkastet.
Plogen er mye større enn våre øvrige diagonalploger, men den har fortsatt en vinge som tar snøen lett opp og kaster den like lett ut igjen. Plogen har fått den meget solide svingrammen, som fra utgangspunktet er forsterket ved brakettfestene og mot hylsen. Svingrammen har en 100mm hylse med gjennomgående bolt på 60mm. Svingbolten med hylsen har 2 års garanti. Plogen for øvrig har 1 års garanti.

Utformingen av vingen i kombinasjon med svingsystemet gir en plog som ikke hopper. Det er en plog som ligger helt stabilt på veien, kaster meget bra, og sjåføren er i mindre grad anspent når hun/han brøyter, sammenlignet med konkurrerende produkter. Også fordi sjåføren ikke trenger å «holde» plogen mot høyresiden under brøytingen for å få utkast.
Med det ovennevnte om utkast, samtidig som det er minst mulig bevegelige deler, får kundene en plog som er meget solid uten at det har gått særlig på bekostning av vekt.
Kunden får en plog som også er best på markedet når det gjelder totaløkonomi.

Det er viktig å ta vare på trafikksikkerheten. Med Saltvikplogen® SDH-type kan sjåføren senke hastigheten, og fortsatt få snøen kastet bort fra veien, sammenlignet med konkurrerende ploger.

Med lavere hastighet reduseres også risikoen for ulykker generelt.
Saltvikplogen SDH-280
SDH-type har fått en voldsom oppmerksomhet grunnet sine meget gode egenskaper, og ser konturene av at SDH-type vil bli en bestselger i markedet.
Saltvikplogen® — brøyter vei!