Spissplog
A6-type
Spissplogen har spesielt gode brøyteegenskaper, og egner seg meget godt ved store snømengder og hardpakket snø.
Den nye og innovative A6-type har 60 grader skjærvinkel mot veien, i tillegg til høyere spiss og vinge sammenlignet med den tradisjonelle spissplogen. Med 60 grader skjærvinkel får man en plog som tar bunnen godt, noe som egner seg spesielt ved store snøfall og mye trafikk som lager såle. Stor høyde på spissen og ute på vingen gir plogen stor kapasitet. I kombinasjon med vår forbedrede vinge får man en plog som kaster godt ved store snømengder
Meget godt ved store snømengder for å holde vier åpne
60 grader skjærvinkel mot veien gjør at plogen tar bunnen meget godt i forhold til slakkere angrepsvinkel
En ny høyfjellsplog med godt kast i lav hastighet. Passer også fint til andre veier ved behov
Kaster godt allerede fra lav hastighet
Kaster høyt og langt
Plogen fungerer meget galt pa høyfjellet
Et års garanti for plogen

A6-type vil bli uslåelig på høyfjellet, men kan også brukes på andre veier hvor det er behov for spissplog. Grunnet sin angrepsvinkel er den å foretrekke brukt på fast underlag.

Spissplogene produseres i hht Vegdirektoratets krav til utførelse, og er i tillegg produsert av oss med tanke på hard bruk.
Sikkerhetsaspektet er et meget viktig moment uansett hvor man jobber. Under snøbrøyting med Saltvikplogen kan sjåførene redusere hastigheten, og allikevel få løftet snøen opp og bort fra veien. Fartsreduksjonen reduserer faren for ulykker. Saltvikplogen® har alltid vært kjent for sin solide kvalitet, og derfor finnes det enda ploger i bruk som er produsert på 70- og 80-tallet.

Plogens egenskaper gir deg som eier/bruker økonomiske fordeler pga ryddeegenskapene, mindre slitasje på kjøretøyet pga lav vekt, og ikke minst lavere utslipp av forurensede gasser som følge av lavere forbruk (basert på sammenligning av vår plog vs ploger med høyere vekt).

Standard utstyr til A6-type:
Gummiskydd for å hindre snøoverkast
Ører for parallellogramfeste
Brinell / OF 600 slitestål standard hulldeling på 305 mm
Ledlys på begge vinger
Refleks i front
Technical characteristics
Test video of the A6-280
Because it is a test, it is not painted.
New video will be made as soon as possible
For the price information, please contact our office:
+47 76 95 28 00
firmapost@saltvik.as
Аndre modeller:

januar 2014

januar 2013

april 2013

februar 2013

mai 2014

januar 2016

mai 2015

Parallellogramfeste