Saltvik AS er morselskap i Saltvikgruppen
Siste nyheter:
Saltvik Plogen AS
Model Catalogue 2018
Left
Right
Left
Right
Saltvik Mek AS
Saltvik Mek AS ble stiftet i juni -12, og er en videreføring av Saltvik's Mek Verksted som ble stiftet av Kristian Saltvik i 1971. Eier og daglig leder er Ole Saltvik, og firmaet har i dag 8 faste ansatte og en prosjektansatt. I tillegg ansetter vi folk på prosjekt etter behov. Saltvik Mek AS er godkjent lærlingebedrift, og har i dag en lærling innen platearbeid.
Saltvik Plogen AS
Et utvalg av våre ploger til lastebiler/traktorer
Modeller:
Saltvik Påbygg AS
Steinar Kristoffersen, påbygg med kranbrakett
Vi er kjent for å være en problemløser for kunder som har noen ordentlige utfordringer. Vi sier ikke problemer, vi sier utfordringer! Nettopp fordi det finnes ikke problemer, bare utfordringer og løsninger!

De ansatte har meget stor og bred kompetanse innen platearbeid, sveising, montasje av stålkonstruksjoner og fasader. Våre ansatte har også meget bred erfaring fra skipsindustrien med bygging av store og små tankskip.
Saltvik AS utfører både små og store oppdrag for privatpersoner og firmaer. Vi utfører alt arbeid som har med stål og metaller å gjøre, og i tillegg gjør vi en del snekker/trevirke arbeid.
Har du et prosjekt ser vi gjerne på det sammen med deg, og gir deg tilbud, enten på et fag eller et helt prosjekt.