Spissplog
AH-type
Vår A-type har i mange år vært en foretrukket spissplog så vel til lavlandet som høyfjellet. Etter hvert som kravene til snørydding har endret seg fra 1975 når A-type ble lansert og frem til i dag, ser vi behovet for å kunne tilby en spissplog med større kapasitet spesielt til bruk på høyfjellet.
Meget godt ved hardpakket snø, spesielt for å åpne gjensnødde veier
Meget god til å åpne veier som har store snømengder, og for å holde veier åpne
Høyere spiss og vinger sammenlignet med A-type gir AH-type en betydelig kapasitetsøkning. AH-type svelger mye større snømengder og har høyere oglengre Kastelengde i forholdtil A-type
AH-type kaster godt allerede ved lav hastighet
Med en mer spiss plog sammenlignet med andre høyfjellsploger som er mer butt, så vil AH-type skjære gjennom snøen mye lettere, og samtidig. transportere snøen lett opp og ut av vingen.
Plogen fungerer meget godt pa høyfjellet
En lett arbeidende plog gir lavere drivstoffutgifter
AH-type er stabil på veien og hopper ikke
Et års garanti for plogen

AH-type er utviklet i mars 2018, og har mye høyere midtparti (spiss) og vinger sammenlignet med A-type.

Med 40 grader skjærvinkel mot veien, høyde på 1,17 m på spissen og 2,2m på vingene har AH-type en enorm kapasitet. De gode skrapeegenskapene er lik den tradisjonelle spissplogen, men forsterkes med vår forbedrede vinge som gir AH-type betydelig større kasteevne. I motsetning til de tradisjonelle høyfjellsplogene som er bygget mer butt, har vi på AH-type beholdt samme skjærvinkel i kjøreretningen som på A-type. Dette gir en mer spiss form, og plogen skjærer seg bedre gjennom snøen. Måten plogen er konstruert på gjør at den ligger rolig og stabil på veien.

Spissplogen har spesielt gode brøyteegenskaper, og egner seg meget godt ved store snømengder, hardpakket snø, og ved åpning av veier. AH-type er spesielt egnet til høyfjellet, men kan også brukes på mindre veier.

AH-Type leveres i hht Vegdirektoratets krav til utførelse, og er i tillegg konstruert med tanke på hard bruk. Saltvikplogene har alltid vært kjent for sin solide kvalitet, og derfor finnes det enda ploger i bruk som er produsert på 70- og 80- tallet.

Sikkerhetsaspektet er et meget viktig moment uansett hvor man jobber. Under snøbrøyting med Saltvikplogen® kan sjåførene redusere hastigheten, og allikevel få løftet snøen opp og bort fra veien. Ved å gå ned på hastigheten reduserer man også risikoen for ulykker betydelig.

Plogens egenskaper gir deg som eier/bruker økonomiske fordeler pga gode ryddeegenskaper, mindre slitasje på kjøretøyet pga lav vekt, og ikke minst lavere utslipp av forurensede gasser som følge av lavere forbruk (basert på sammenligning av vår plog vs ploger i samme segment men som har høyere vekt).
Standard utstyr til AH-type:
  • Gummiskydd for å hindre snøoverkast
  • Ører for parallellogramfeste
  • Brinell / OF 600 slitestål standard hulldeling på 305 mm
  • Ledlys på begge vinger
  • Refleks i front
Tekniske egenskaper:
For prisinformasjon, vennligst kontakt vårt kontor:
+47 76 95 28 00
firmapost@saltvik.as
Аndre modeller:

januar 2014

mars 2018

januar 2013

april 2013

februar 2013

mai 2014

januar 2016

mai 2015

Parallellogramfeste