Storfjellveien, 8530 Bjerkvik
+47 76 95 28 00
firmapost@saltvik.as

Fakturaadresse:
saltvik@faktura.poweroffice.net
Kontaktinformasjon
Saltvik Mek AS
Storfjellveien, 8530 Bjerkvik
+47 76 95 28 00
firmapost@saltvik.as

Fakturaadresse:
saltvikmek@faktura.poweroffice.net
Saltvik Plogen AS
Storfjellveien, 8530 Bjerkvik
+47 76 95 28 00
firmapost@saltvik.as

Fakturaadresse:
saltvik@faktura.poweroffice.net
Saltvik Påbygg AS
Teknologiveien 19, 8517 Narvik
+47 76 95 28 00
firmapost@saltvik.as

Fakturaadresse:
saltvikpaabygg@faktura.poweroffice.net
Saltvik AS er morselskap for Saltvik Mek AS og Saltvik Påbygg AS.

Saltvikplogen® produseres og selges av Saltvik Mek AS.

Saltvikplogen AS er under etablering. Salg av ploger vil bli skilt ut i dette selskapet på et senere tidspunkt.

Saltvik Plogen AS
Ole Saltvik
Manager
Pål Wågen
HMS / KS repr
46 85 12 65
paal@saltvik.as
Saltvik Mek AS
Ole Saltvik
Daglig leder
Salg / kalkulasjon
Rune Østergren
Driftsleder
Kalkulasjon
97 54 07 32
rune@saltvik.as
Constantin Calin
Arbeidende formann
Vasile Corolia
Sveiser / montør
Johnny Vidar Johansen
Mekaniker/reparatør
Loredana Keri
Renholder
Saltvik Påbygg AS
Ole Saltvik
Daglig leder
Salg / kalkulasjon
Jan Erik Dalbu
Teknisk leder
Salg / kalkulasjon
41 74 58 07
teknisk@saltvik.as
Hans Erling Hanssen
CAD/DAK operatør
Salg / kalkulasjon
47 63 70 46
hans@saltvik.as
Ciprian Matei
Sveiser / overflatebehandler
Pål Klaussen
Sveiser/platearbeider
Bjørn Inge Dalbu
Mekaniker / reparatør
John Marin Johnsen
Hjelpearbeider / overflatebehandler