Utstyr
På forespørsel kan vi i tillegg montere følgende utstyr:
Ører for parallellogram
Standard utstyr:
A-type
AH-type
A6-type
DA-type
SDA-type
SDH-type
F-type
FDA-type
FDH-type
V-type 290
3 punkt feste
Standard utstyr:
V-type 250

Tilleggsutstyr:
DA-type
SDA-type
SDH-type
F-type
FDA-type
FDH-type
V-type 290
BM feste
Tilleggsutstyr:
A-type
AH-type
A6-type
Ettergivende skjær
Standard utstyr:
V-type 250
V-type 290

Tilleggsutstyr:
F-type
FDA-type
FDH-type
Østfold hurtig Kobling
Tilleggsutstyr:
A-type
AH-type
A6-type
DA-type
SDA-type
SDH-type
F-type
FDA-type
FDH-type
V-type 250
V-type 290
Pendel plate
Standard utstyr:
V-type 250

Tilleggsutstyr:

DA-type
SDA-type
SDH-type
F-type
FDA-type
FDH-type
V-type 290
Nedbrekk På vinge
Tilleggsutstyr:
DA-type
SDA-type
SDH-type
FDH-type
Rekkverk beskyttelse
Tilleggsutstyr:
A-type
AH-type
A6-type
DA-type
SDA-type
SDH-type
F-type
FDA-type
FDH-type
V-type 250
V-type 290
Kantstein beskyttelse
Standard utstyr:
F-type
V-type 250
V-type 290

Tilleggsutstyr:

A-type
AH-type
A6-type
DA-type
SDA-type
SDH-type
FDA-type
FDH-type
Hjul V / H Side
Tilleggsutstyr
(venstre side):

DA-type
SDA-type
SDH-type
FDA-type
FDH-type

Tilleggsutstyr
(venstre side / høyre side):

F-type
Slapseskjær
Tilleggsutstyr:
DA-type
SDA-type
SDH-type
F-type
FDA-type
FDH-type
Brinell 500 eller tilsvarende slitestål
Standard utstyr:
A-type
AH-type
A6-type
DA-type
SDA-type
SDH-type
F-type
FDA-type
FDH-type
V-type 250
V-type 290
Hardmetall slitestål
På forespørsel
A-type
AH-type
A6-type
DA-type
SDA-type
SDH-type
F-type
FDA-type
FDH-type
V-type 250
V-type 290
Annet slitestål
På forespørsel
A-type
AH-type
A6-type
DA-type
SDA-type
SDH-type
F-type
FDA-type
FDH-type
V-type 250
V-type 290
Nesejern
Tilleggsutstyr:
A-type
AH-type
A6-type
DA-type
SDA-type
SDH-type
FDA-type
FDH-type